Besig om te laai .........

JAARLIKSE DANKFEES

2018 - 27 tot 29 April

Dankfees Program

Dankfees Veiling

 

Merweville Dankfees

GESKIEDENIS VAN DIE DANKFEES

Kerkbode van 25 Mei 1916

In 1908 word daar aan die kerkraad kennis gegee dat die vrouevereniging 'n basaar hou "ter ondersteuning van arme." Dit blyk dat die susters van die gemeente bereid was om hard te werk, soos dit nog tans die geval is.  In 1909 word besluit dat "het jaarlikse dankfeest in de maand Mei gehouden zal worden."  Dit verklaar moontlik waarom ons gemeente se dankfees jaarliks tussen April en Mei plaasvind.

Op 30 Mei 1918 doen ds. Pienaar verslag dat daar £3500 afbetaal is op die kerkskuld, en berig verder: "Onze Gemeente hield Saterdag 18 Mei, haar jaarlykschen dankoffer bazaar.  Het is met innige vreugde en dankbaarheid jegens den Heer, dat wy melden mogen dat de som van £2 583 werd opgebracht, waartoe de zusters de aanzienlike som van £141 hebben bygedragen. Wy zeggen dit echter niet om in onszelven te roemen, maar in den Heer die ons daartoe instaat heeft gestelt.  Hem alleen zij al de eer!"  Ds. Pienaar het self vir hierdie dankfees gekollekteer en die vrugte gepluk van sy arbeid.

 

Die jaarlikse dankfees bly steeds 'n hoogtepunt vir die gemeente en sy vriende!  Dit is nie jou gewone basaar nie, nee hierdie klompie mense, en ‘n groot persentasie is bejaardes, werk dat die spreekwoordelike stof so staan om dit jaarliks ‘n grootse geleentheid te maak.  Daar is natuurlik Karoo lamvleis netjies en professioneel verpak teen die beste pryse denkbaar, dis enigiets van die lekkerste lamtjops, beestong, skaapwors, salami’s, alles wat ‘n slaghuis bied.

Kom ons gee vir die stadsmense ‘n insig in wat aangaan – pannekoek verkope, almal ken dit mos en is ‘n basaar gunsteling – 2014 is R5000 se pannekoete teen R4 elk verkoop.  Nou maak maar daardie sommetjies en kyk hoeveel pannekoeke dit is en onthou dan is alles teen 11:00 uitverkoop.  Dan is daar reeds ekstra beslag gemeng en opgebak en ook nie meer meel op die dorp nie.  Kyk op Merweville dorp stop ouderdom jou nie, nee die seniors werk kliphard saam, en vir elke gewillige hand is daar iets om te doen.

Merweville DankfeesKleinskaal is nie ‘n woord wat saam met Dankfees in een sin pas nie.  Hier gaan hulle groot en as dit kom by biltong en droëwors kreun die droog stellasies voor die Dankfees.  Moet ook nie dink omdat daar baie is dat jy kan laatslaap en later kom koop nie, jy gaan teleurgesteld wees want mense kom van heinde en verre om Merweville se produkte te koop en die produkte gaan vinnig van die tafels af.  Vir die verkoeling van hierdie volumes is daar ‘n hierdie jaar 'n bykomende 7 meter instap koelkamer ge-installeer om, saam met die bestaande instap vrieskamer en koelkamers te sorg dat al die produkte vars aangebied kan word. Dit klink na baie plek maar dis nie genoeg spasie soos wat hier op Merweville gewerk word nie.  Omtrent elke boer, met spaar verkoeling spasie, se koelgeriewe word ook ingespan om die produkte te berg.

Waar dit wel stadig gaan is by die kuiertent, daar word land en sand gesels en ge- “onthou jy.”

 

 

BEPLANNING

En gebeur dit alles sommer so tussendeur en maklik?  Nee, dit kos harde werk en ver vooruit beplanning.  Kort na afloop van elke Dankfees, dit voel asof die stof van die gewaardeerde besoekers skaars gaan lê het, of die Konvenors vir elke afdeling word vir die volgende Dankfees geidentifiseer en vasgemaak. Dan reeds begin die beplanning en reëlings vir die volgende Dankfees.

 Dankfees4.jpg

VOORBEREIDING

'n Maand voor Dankfees word biltong en droëwors gemaak, sommer baie.  Hierdie fotos is net 'n klein gedeelte van dit wat gemaak word.

Twee weke voor die Dankfees kom al die spanne in die Kerksaal bymekaar en dan word daar hard, sommer baie hard gewerk.  Dit is nou buiten die mense wat by hulle huise aan die gang is met koekbak en ander belangrike insette om te sorg dat alles reg is vir die Saterdagoggend se basaar tafels.

005e.png

005c.jpg