Besig om te laai .........

MERWEVILLE BEGRAAFPLAAS

 OP MY OU KAROO 

Hier wil ek rus op ons vaal Karoo 

Hier, waar die veld ‘n leegte is  

Hier, by die slang en die akkedis  

Hier, met die hemel blou daarbo 

Grawe hier, boetie, ‘n graf vir my! 

Hier is ek tuis, my land is hier– 

Hier waar die korhaan bruilof vier 

Hier wil ek lê in ons goudgeel klei 

Stel nie ‘n klip of ‘n kruis daarbo 

Skrywe geen teks wat ‘n mens kan lees 

Sê net: “Hy slaap waar hy wou wees 

Hier in die skoot van ons vaal Karoo.”

 

CL Leipoldt

  

Begrafplaas2.jpg

 

Tydens die eerste kerkraadsvergadering van die nuutgestigde gemeente Merweville, soos

gehou op 14 Januarie 1904 besluit die Kerkraad onder andere:

"Kennis moet gegee word van die herbegrafnis van mense wat op die dorp begrawe is,

in die openbare begraafplaas soos aangewys."

Die oorskot van diegene wat in die plaaskerkhof begrawe was is in ‘n enkele graf

in die nuwe kerkhof herbegrawe.

  • Eerste kind hier begrawe – Stefanus Erasmus
  • Eerste volwassene hier begrawe – Mieta van As

 Die Merweville Begraafplaas is geleë op die Merweville - Prins Albertstasie pad.  

Soos wat jy aankom na die dorp is die begraafplaas op linkerkant.

Die administrasie van die begraafplaas word vanaf 1 Januarie 1963 aan die Dorpsbestuur oorgedra. 

In 1973 word 100 bome deur die dorpsbestuur in die kerkhof aangeplant.


Een ding het almal aan moederskoot geleer….

Jou huis is waar jou hart is

En al is dit ‘n laaste kluit op ‘n kis,

Soek almal na hierdie sielerus.

Esther Fourie