Besig om te laai .........
 • Gedenkboek van die Ned. Geref. Gemeente Merweville (1904-1954) deur MF Erasmus
 • Die Koup Jubel N.G. Kerk Merweville 1904 – 2004 deur Theresa van Vuuren
 • N.G. Kerk Merweville 2015 Program
 • N.G. Kerk Merweville Koupos
 • N.G. Kerk Merweville Facebookblad
 • N.G. Kerk Merweville Dankfees Facebookblad
 • Me. M Bothma vir navorsing
 • Fotos deur:
  • Danie Theron
  • Morne van Rooyen